Catalog
Online: 9
Visited: 1092497
Những điều nên tránh khi dạy con
Hoặc khi thấy cu con giận dữ, cầm thước kẻ vụt vào chân mẹ, Xuyên cũng “nói lẫy”: “Giỏi, giỏi ghê”. Khi thấy con hễ đi tè là cầm chim vẩy tứ tung, Xuyên giận nên bảo: “Con tưởng thế là hay lắm à? Vẩy nữa đi”. Vì thế, cu Chanh không hiểu những gì mẹ nói, tưởng thế là hay nên càng lúc càng “được đà”.
 

 

Previous news

•  

Next news

•  
•  
•