Danh mục
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 1092489
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI_SINH VẬT HỌC& ĐỊA LÝ

SINH VẬT HỌC

Giới thiệu

Sinh vật học là môn khoa học về các cơ thể sống, được chia thành hai nhánh là Động vật học và Thực vật học

Montessori quan sát thấy rằng trong quá trình hiểu biết về môi trường tự nhiên, trẻ trải qua các giai đoạn sau đây:

1. Quan sát và khám phá

Sinh vật học lần đầu tiên được dạy cho trẻ thông qua việc quan sát môi trường và khám phá ra sự phụ thuộc lẫn nhau của các cơ thể sống. Trong một lớp học Montessori, trẻ được tìm hiểu về Thiên nhiên. Trẻ được tiếp cận với một vườn trường và được đi dã ngoại để tham quan thiên nhiên . Trẻ sẽ bắt đầu nhận ra các loại cây, hoa, côn trùng và động vật xung quanh chúng.

2. Chăm sóc và trách nhiệm

Thông qua các bài tập trong Thực tế Cuộc sống, trẻ được dạy cách chăm sóc cây cỏ và vật nuôi. Trẻ sẽ sớm học được rằng sự tồn tại của các cây cỏ và vật nuôi đó phụ thuộc vào người chăm sóc chúng

3. Các quá trình và những dự đoán

Trẻ sớm hiểu về các quá trình và các chuỗi có liên quan trong thế giới tự nhiên. Chúng học được cách suy nghĩ logic và cách đưa ra được những dự đoán. Việc tiếp cận kiến thức này là thông qua các tài liệu về Cảm giác, Các câu đố, các cặp thẻ và các tài liệu phân loại.

4. Sự phụ thuộc lẫn nhau

Chúng học về sự phụ thuộc lẫn nhau của các sinh vật sống thông qua các Biểu đồ mà đặt ra cho chúng những ý tưởng như “Chuỗi thức ăn” và “Tháp năng lượng”

5. Sự nuôi dưỡng và kiểm soát

Ở giai đoạn cuối cùng này, trẻ nhận ra rằng con người có khả năng nuôi dưỡng và kiểm soát môi trường,có thể thay đổi nó để đáp ứng các nhu cầu của con người .Giáo viên định hướng trẻ về tầm trọng trong việc bảo vệ môi trường và từ đó đưa ra các hoạt động giúp trẻ gìn giữ môi trường .