Danh mục
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1092502
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI_CÁC BÀI TẬP TRONG THỰC TẾ CUỘC SỐNG

TẠI SAO PHẢI CẦN ĐẾN CÁC BÀI TẬP TRONG THỰC TẾ CUỘC SỐNG?
CÁC MỤC ĐÍCH TRỰC TIẾP

Mỗi hoạt động sẽ có một mục đích trực tiếp hoặc các mục tiêu cụ thể cũng như các mục đích chung
CÁC MỤC ĐÍCH GIÁN TIẾP

CÁC MỤC TIÊU

Để đáp ứng được các nhu cầu của trẻ và để khuyển khích và tạo điều kiện cho sự phát triển
Để tạo điều kiện cho trẻ thích nghi với thế giới

CÁC MỤC ĐÍCH
Để phát triển sự độc lập

  • Học các kỹ năng giúp trẻ trở thành một người độc lập.
Để phát triển sự tập trung. Trẻ càng chăm chú vào một hoạt động thì khả năng phát triển sự tập trung của trẻ càng tốt. Để phát triển các kỹ năng vận động và kết hợp
  • Trẻ học cách kiểm soát những sự vận động của mình
Để phát triển các khía cạnh xã hội – lòng tự trọng, sự nhận thức xã hội và các kỹ năng xã hội
Cảm thấy hài lòng khi hoàn thành mọi việc; nhận thức được giá trị của mình trong đám đông.
Các hành động được thực hiện không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn vì cả nhóm
  • Học về các hành vi có thể chấp nhận được của các nền văn hoá khác.
Để phát triển trí thông minh
  • Học cách thích nghi với môi trường và cách sáng tạo trong môi trường đó
Để phát triển sự tự giác và sự kiểm soát và trật tự
Sự tự giác - được khuyến khích bằng cách giới thiệu “Chutrình hoạt động”
Sự kiểm soát - học về các giới hạn và các khả năng của môi trường xung quanh trực tiếp của trẻ
Được khuyến khích để đưa ra các quyết định có nhận thức dựa trên kiến thức này.
Trật tự - Học cách giữ cho môi trường sạch sẽ. Khuyến khích suy nghĩ lôgíc 
Khi tất cả những mục đích này đều được thoả mãn đạt đến  SỰ CHUẨN HOÁ