Danh mục
Đang truy cập: 6
Lượt truy cập: 1092470
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI _ NGÔN NGỮ

NGÔN NGỮ VÀ VIỆC ĐỌC

 

Quá trình đọc là rất phức tạp. Phương pháp giảng dạy phải thích ứng với các trẻ riêng biệt trong các hoàn cảnh riêng biệt bởi vì:

 

  • Các trẻ cũng khác nhau rất nhiều về các kỹ năng và khả năng
  • Ở những địa điểm khác nhau thì khả năng sẵn có sách và tài liệu cũng khác nhau

 

Khuôn khổ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ dưới đây được phát triển để tạo nên tài liệu chỉ dẫn cho giáo viên hướng dẫn bởi vì:

 

  • Nó tương thích với các ý tưởng Montessori và diễn ra đồng thời
  • Nó kết hợp các ý tưởng từ nghiên cứu hiện đại
  • Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển ngôn ngữ như là cơ sở cho quá trình học đọc

 

Mục đích là để đảm bảo rằng việc đọc là một quá trình suy nghĩ ngay từ đầu, không đơn giản chỉ là một bài tập cơ học trong việc nhận ra các từ ngữ. Điều này sẽ tạo ra một cơ sở âm thanh cho sự phát triển về sau này.

 

Một giáo viên hướng dẫn, một người quan sát trẻ và có kiến thức về sự phát triển của chúng, và cũng là người được tiếp nhận đầy đủ thông tin về quá trình đọc, sẽ có một vị trí quan trọng để hướng dẫn học sinh của mình đọc được trôi chảy, thích ứng các phương pháp của cô một cách thích hợp.

 

Sự sẵn sàng cho bất kỳ quá trình học tập nào phải được đánh giá, không phải ở tuổi tác của trẻ, mà trên những thành tích hiện tại của chúng. Trên hết, việc đọc là một quá trình tích hợp.

 

Người ta khuyến khích phương pháp tiếp cận ba cách với việc giảng dạy sự sẵn sàng. Ba cách đó là thông qua:

 

i)                    Trải nghiệm ngôn ngữ

ii)                   Các kỹ năng tương quan

iii)                 Hướng dẫn phát âm chọn lọc

 

Mọi trẻ sẽ cần hoạt động đồng thời thông qua các nội dung trong cả 3 lĩnh vực. Đây là một chương trình cá nhân vì một số trẻ sẽ cần nhiều trải nghiệm hơn trong một lĩnh vực nào đó so với các trẻ khác.